IVA MEZEZI

ARKITEKTE IVA MEZEZI
avatar
IVA MËZEZI është administratore e shoqërisë ARKIMADE. Ajo ka përfunduar studimet, në Degën Arkitekturë, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti…

GJERGJ THOMAI

PLANIFIKUES URBAN GJERGJ THOMAI
avatar
GJERGJ THOMAI është partner i shoqërisë ARKIMADE që në themelimin e saj. Ai merret me koordinimin dhe menaxhimin e kontratave…

PETRIT HOXHAJ

INXHINIER NDERTIMI DHE SANITAR PETRIT HOXHAJ
avatar
Inxh. Hoxhaj është diplomuar si inxhinier ndertimi dhe sanitar nga Instituti i Ndertimit, Korea që nga viti 1967. Z. Hoxhaj…

Gjithashtu Shoqëria ARKIMADE ka bashkëpunëtorë kyç me eksperincë të gjatë

në fusha të ndryshme të projektimit dhe supervizionit si :

RAFAEL KOTE

INXHINIER HIDRAULIK-UJESJELLES-KANALIZIME
avatar
Z. Kote është një profesionist në Shkencat Teknike dhe një inxhinier hidraulik dhe u diplomua nga Universiteti i Tiranës. Ai…

YLLI MOLLA

INXHINIER ELEKTRIK
avatar
YLLI MOLLA është diplomuar në vitin 1973 si Inxhinier Elektrik në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë. Eksperienca profesionale: •…

DARVIN DORACI

INXHINIER PREVENTIVUES
avatar
DARVIN DORACI është diplomuar në vitin 1967 si Inxhinier për Punime Civile dhe Industriale në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i…

FATOS BROVINA

INXHINIER NDËRTIMI, SUPERVIZOR
avatar
FATOS BROVINA është diplomuar në Universitetin e Tiranës në vitin 1973 “ Inxhinier Ndërtimi për Vepra Industriale e Shoqërore dhe…