• HOTEL DHE RESTORANT NË VAQARR
VITI:: MAJ 2005


  • HOTEL DHE RESTORANT NË MALIN DAJT
VITI:: MAJ 2007


  • FSHAT TURISTIK
VITI:: QERSHOR 2008


  • FSHAT TURISTIK NË POGRADEC
VITI:: TETOR 2010


Kategorite e Projekteve