• RIKONSTRUKSION DHE SHTESË NË “KLINIKËN STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE”
VITI:: NËNTOR 2004


 • RIKONSTRUKSION DHE SHTESË NË SHKOLLËN 9-VJEÇARE “FAN.S.NOLI”
VITI:: NËNTOR 2004


 • SHKOLLA 9-VJEÇARE “LIDHJA E PRIZRENIT”
VITI:: NËNTOR 2004


 • RIKONSTRUKSION DHE SHTESË I KOPSHTIT NR.36
VITI:: NËNTOR 2004


 • NDËRTESË E RE PËR KOPSHTIN Nr. 8
VITI:: DHJETOR 2005


 • NDËRTESË E RE PËR KOPSHTIN Nr.50
VITI:: DHJETOR 2005


 • NDËRTESË E RE PËR KOPSHTIN Nr. 54
VITI:: DHJETOR 2005


 • SHKOLLA 9-VJEÇARE “KONGRESI I MANASTIRIT”
VITI:: KORRIK 2006


 • SHKOLLA 9-VJEÇARE “SKËNDER ÇAÇI”
VITI:: KORRIK 2006


 • SHKOLLA 9-VJEÇARE “MISTO MAME”
VITI:: NËNTOR 2006


 • RIKONSTRUKSION DHE SHTESË NË SHKOLLËN 9-VJECARE KLOS
VITI:: PRILL 2007


 • KONVIKT PËR SHKOLLËN E MESME
VITI:: DHJETOR 2007


 • AUDITORI I LEKSIONEVE PRANË AEFS
VITI:: PRILL 2008


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE NË HAS, KRUMË”
VITI:: QERSHOR 2009


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE NË ZALLMNER
VITI:: QERSHOR 2009


 • SHKOLLË E MESME NË LEZHË
VITI:: QERSHOR 2009


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE “BATHORE 5”, NË KAMËZ
VITI:: DHJETOR 2010


 • SHKOLLE 9-VJEÇARE NE BAJRAM CURRI
VITI:: DHJETOR 2010


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE NË PASKUQAN
VITI:: DHJETOR 2010


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE “BATHORE 6”, NË KAMËZ
VITI:: DHJETOR 2010


 • SHKOLLË 9-VJEÇARE NË PESHKOPI
VITI:: DHJETOR 2010


 • RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS SË KOREOGRAFISË TIRANË
VITI:: MAJ 2015


 • SHKOLLE 9-VJEÇARE NE DRIZE, GRAMSH
VITI:: SHTATOR 2015


Kategorite e Projekteve