• GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 6 KATE
VITI:: QERSHOR 2004


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 9 KATE ME 1 KATE PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: QERSHOR 2005


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 8 KATE ME NJË KAT PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: KORRIK 2005


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 8 KATE
VITI:: MARS 2006


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 6 KATE ME 2 KATE PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: QERSHOR 2006


  • BANIMI DHE SHËRBIMESH 8 KATE ME 1 KAT PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: SHTATOR 2006


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 10 KATE ME 1 KAT PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: MAJ 2007


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 10 KATE ME 1 KAT PARKIM NËNTOKËSOR
VITI:: QERSHOR 2007


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 7 KATE ME 1 KAT PARKIM NËNTOKËSOR.
VITI:: KORRIK 2008


  • GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 8 KATE ME 2 KATE PARKIMI NËNTOKËSOR
VITI:: GUSHT 2008


Kategorite e Projekteve