• RIKONSTRUKSION DHE ADAPTIM I QENDRËS KOMUNITARE PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR
VITI:: QERSHOR 2015


  • RIKONSTRUKSIONI I 64 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË KUKËS
VITI:: TETOR 2015


  • RIKONSTRUKSIONI I 41 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË TROPOJË
VITI:: NËNTOR 2015


  • RIKONSTRUKSIONI I 33 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË KRUMË
VITI:: DHJETOR 2015


Kategorite e Projekteve