komuniteti rom

 • PËRSHTATJE DHE RIKONSTRUKSION I ISH GODINËS SË REPARTIT USHTARAK NË GODINË BANIMI TË PËRKOHËSHME PËR FAMILJET ROME.
VITI:: DHJETOR 2013


 • PËRSHTATJE DHE RIKONSTRUKSION I ISH GODINËS SË REPARTIT USHTARAK NË GODINË ADMINISTRATIVE PËR QENDRËN E EMERGJENCËS.
VITI:: NË SHKURT 2014


 • SISTEMIM I SHESHEVE PËRPARA GODINAVE NË QENDRËN E EMERGJENCËS
VITI:: SHKURT 2014


 • QENDRA E RIKREACIONIT
VITI:: JANAR 2014


pershtatshmeria e disa objekteve institucionale per pak

 • PERSHTATSHMERIA E SHERBIMIT TE PUNESIMIT SHKODER PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E SHERBIMIT TE PUNESIMIT NE TIRANE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E SHERBIMIT RAJONAL TE PUNES VLORE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E QENDRES SHENDETESORE NE LAPRAKE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E QENDRES SE ZHVILLIMIT VLORE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E QENDRES SE ZHVILLIMIT SHKODER PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E QENDRES SE ZHVILLIMIT KORCE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E QENDRES SE ROMEVE MBROSTAR PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E BIBLIOTEKES SHKODER PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


 • PERSHTATSHMERIA E BIBLIOTEKES KORCE PER AKSES NGA PAK
VITI:: 2011


 • PERSHTATSHMERIA E BASHKISE KORCE PER AKSES NGA PAK
VITI:: NËNTOR 2011


promovimi i mjedisit dhe turizmit ne qarkun e kukesit

 • KAMPING NË BJESHKËT E KRUMËS
VITI:: TETOR 2010


 • KAMPING NË LUGINËN E VALBONËS
VITI:: TETOR 2010


 • KAMPING NË SHISHTAVEC
VITI:: TETOR 2010


 • QENDËR INFORMACIONI TURISTIK DHE DYQAN ARTIZANAL NË KRUMË
VITI:: TETOR 2010


 • QENDRA RAJONALE T.I.P NË KUKËS
VITI:: TETOR 2010


 • QENDËR E INFORMACIONIT TURISTIK NË MARGEGAJ
VITI:: TETOR 2010


 • MUZEU BAJRAM CURRI
VITI:: TETOR 2010


 • MUZE NË KUKËS
VITI:: TETOR 2010


qendra sociale

 • RIKONSTRUKSION PALLATI I KULTURËS GRAMSH
VITI:: PRILL 2015


 • RIKONSTRUKSION KINOTEATRI “ZIHNI SAKO” GJIROKASTËR
VITI:: SHKURT 2015


 • QENDËR SOCIALE PËR GRATË E DHUNUARA
VITI:: KORRIK 2009


 • QENDER DITORE PER MOSHEN E TRETE
VITI:: SHKURT 2008


 • QENDER PER FAMILJEN DHE RININE
VITI:: SHKURT 2008


 • QENDER PER FEMIJET
VITI:: SHKURT 2008


 • QENDER PER PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUAR
VITI:: SHKURT 2008


 • QENDER POLIFUNKSIONALE
VITI:: SHKURT 2008


Kategorite e Projekteve