• STUDIM URBANISTIK PJESOR PRANË RRUGËS SË KAVAJËS
VITI:: QERSHOR 2006


  • STUDIM I ZONIMIT FUNKSIONAL NGA BRRYLI TE CURRILAT
VITI:: SHTATOR 2006


  • STUDIM URBANISTIK PJESOR PRANË RRUGËS “DHIMITËR KAMARDA”
VITI:: NË TETOR 2006


  • STUDIM URBANISTIK PJESOR NË MANZË
VITI:: Nentor 2006


  • STUDIM URBANISTIK PJESOR NË FSHATIN LUNDËR
VITI:: Shator 2007


  • STUDIM URBANISTIK PËRGJATË LUMIT GJANICA
VITI:: DHJETOR 2009


  • RIKONSTRUKSION I SHESHIT KRYESOR NË GRAMSH
VITI:: Mars 2015


  • RIKONSTRUKSION FASADAT NË GRAMSH
VITI:: MARS 2015


Kategorite e Projekteve