PLANIFIKIMI RAJONAL NE SHQIPERI

Abstrakt
Diskutohen kontekstet e urbanizimit në Shqipëri dhe aktorët kryesorë të përfshirë në fushën e planifikimit urban. Ai përshkruan gjendjen ekzistuese urbane dhe evoluimin gjatë këtyre viteve. Ai siguron dhe analizon qasjet kryesore të zbatuara nga qeveria në fushën urbane.
Ai gjithashtu, në mënyrë specifike, shqyrton funksionimin e shtresës urbane dhe rolin e qeverisë. Në të njëjtën kohë shpjegon marrëdhëniet midis rritjes urbane dhe politikat urbane dhe mjetet për të bërë pushtetin vendor më efikas, duke përfshirë çështjet e legalizimit.

[next-page]

Ai analizon problemet kryesore në bazë të gjendjes aktuale ligjore, institucionale dhe rregulluese, duke u përqëndruar në komponentët e tyre kryesorë. Vëmendje e veçantë është dhënë mbi mundësitë për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe të integruar në nivel rajonal.
Ky dokument është përgatitur duke përdorur të dhënat e mbledhura nga studimet dhe raportet:
Plani Paraprak i Strukturës të Tiranës së Madhe, LMTF 1995; Studimi Rajonal i Tiranë-Durrësit Korridori-GTZ, dhe një nga studimet më të rëndësishme të vitit 2002, Plani Strategjik për Tiranën e Madhe.

[next-page]
Dokumenti është mbështetur edhe nga materiale si “Tiranë – Sfida e Zhvillimit Urban”, 2003, “PCN-Raporti i Përfundimit të Zbatimit të Projektit të Menaxhimit të Tokës Urbane”, 2005, “Atlasi demografik i Shqipërisë”, 2003 dhe “Rishikimi i Sektorit Urban në Shqipëri , Shtator 2006, Banka Botërore.
Artikulli shqyrton ligjet ekzistuese shqiptare, sidomos: “Për Planifikimin e Territorit” dhe “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, si dhe të tjera të lidhura me legjislacionin urban.

[next-page]

Ai pasqyron ndryshimet me kalimin e kohës dhe tregon ndryshimet dramatike në rajon pas vitit 1990, jo vetëm politikisht dhe administrativisht, por edhe në lidhje me strukturën e popullsisë, migrimit, dhe zhvillimet e reja në fushën urbane.
Dokumenti parashtrohet në kontekstin global të urbanizimit dhe zhvillimit rajonal. Ai paraqet një histori të shkurtër të tij si dhe çështjet me të cilat ballafaqohen rajonet Tiranë-Durrës si dhe nevojat për planifikimin e tyre.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *