Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Portfolio

Rikonstruksioni i 33 Ambulancave

Rikonstruksioni i 33 Ambulancave

Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Shëndetit Publik të Qarkut Kukës, u hartuan Projekt-Zbatimi dhe Preventivat e 33 Qendrave Shëndetësore dhe Ambulancave në Krumë. Projekti teknik i zbatimit dhe preventivi përkatës për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore dhe ambulancave, u realizua në koherencë të plotë me kërkesat e detyrës së projektimit të dhënë. Për çdo fshat u hartua projekti teknik, preventivi përkatës dhe grafiku i punimeve, mbeshtetur në të dhënat e marra në terren dhe në komunikim me Drejtorinë e Shëndetit Publik të Kukësit.

Date:
Category:
Vendodhja

Krumë

Faza

Projekt Zbatim

Klienti

Ministria e Shëndetësisë

Tags: