Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Portfolio

GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH

GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH

Objekti ndodhet pranë rrugës “Dhimitër Kamarda”. Ai ka një sipërfaqe prone rreth 1183 m² dhe sipërfaqe në bazë 591.5 m². Koeficienti i shfrytëzimit të territorit është rreth 50 %. Objekti ngrihet 1 kat mbi tokë me funksion shërbimi, 5 kate mbi të me funksion banimi dhe 2 kate nën tokë me funksion parkimi. Sipërfaqja e përgjithshme e tij është 5400 m². Secila shkallë banese në 3 katet e para të banimit ka 4 apartamente në kat, ndërsa në 2 katet e tjera ka 2 dhe 3 apartamente në kat. Këto apartamente janë 1+1, 2+1 dhe 3+1.

Date:
Faza

Projekt Ide

Vendodhja

Tirane

Tags: