Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Portfolio

GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH

GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH

Objekti ndodhet në rrugën “Edit Durham”, pranë rrugës së Kavajës. Ai ka një sipërfaqe prone prej 616 m2 dhe sipërfaqe në bazë 197 m2. Koefiçienti i shfrytëzimit është 32%. Kati përdhe i objektit ka pjesërisht funksion shërbimi dhe pjesërisht banimi. Katet e tjera mbi të kanë funksion banimi. Gjithashtu objekti ka dhe 1 kat nëntokë me funksion parkimi. Sipërfaqja totale e ndërtimit është 1833 m2. Objekti ka një hyrje për në banesë dhe ajo është orientuar nga rruga, “Edit Durham”. Gjithashtu nga kjo rrugë mundësohet dhe hyrja për në ambjentet e shërbimit si dhe në parkim. Në pjesën jugore dhe perëndimore të objektit krijohet një shesh i gjelbëruar që do t’i shërbejë komunitetit.

Date:
Faza

Ndertuar

Vendodhja

Tirane

Tags: