projekt zbatim pËr njË vilË nË radhimË - shtator 2016


projekt zbatim pËr shtËpi zËvendËsuese pËr risistemimin e familjes qË preket nga ndËrtimi i rrugËs “banjË-gramsh dhe ura trashovicËs - prill 2016


projekt zbatim vile nË tiranË - tetor 2016


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela gramsh) - janar 2015


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela qerret) - janar 2015


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela cËrrujË) - dhjetor 2014


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela cingar) - dhjetor 2014


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela drizË) - dhjetor 2014


studim urban dhe projekt-zbatim pËr 17 shtËpi nË gramsh (parcela dushk) - dhjetor 2014


rikonstruksion dhe shtesË vile nË tiranË - gusht 2008


godinË banimi nË ndroq - maj 2008


godinË banimi nË kalanË e petrelËs - mars 2007


godinË banimi 5 kate nË fshatin selitË - janar 2007


godinË banimi 2 kate nË pezË - dhjetor 2006


godinË banimi 5 kate nË kodrËn e priftit - gusht 2006


godinË banimi nË zallmner - mars 2006


godinË banimi 2 kate nË vaun e dejËs - korrik 2005


godinË banimi 3 kate nË petrelË - prill 2005


godinË banimi 5 kate me 1 kat parkim nËntokËsor - korrik 2005


Kategorite e Projekteve