pËrshtatje dhe rikonstruksion i ish godinËs sË repartit ushtarak nË godinË administrative pËr qendrËn e emergjencËs. - nË shkurt 2014


sistemim i shesheve pËrpara godinave nË qendrËn e emergjencËs - shkurt 2014


qendra e rikreacionit - janar 2014


pËrshtatje dhe rikonstruksion i ish godinËs sË repartit ushtarak nË godinË banimi tË pËrkohËshme pËr familjet rome. - dhjetor 2013


Kategorite e Projekteve