godinË banimi dhe shËrbimesh 8 kate me 2 kate parkimi nËntokËsor - gusht 2008


godinË banimi dhe shËrbimesh 7 kate me 1 kat parkim nËntokËsor. - korrik 2008


godinË banimi dhe shËrbimesh 10 kate me 1 kat parkim nËntokËsor - qershor 2007


godinË banimi dhe shËrbimesh 10 kate me 1 kat parkim nËntokËsor - maj 2007


banimi dhe shËrbimesh 8 kate me 1 kat parkim nËntokËsor - shtator 2006


godinË banimi dhe shËrbimesh 6 kate me 2 kate parkim nËntokËsor - qershor 2006


godinË banimi dhe shËrbimesh 8 kate - mars 2006


godinË banimi dhe shËrbimesh 8 kate me njË kat parkim nËntokËsor - korrik 2005


godinË banimi dhe shËrbimesh 9 kate me 1 kate parkim nËntokËsor - qershor 2005


godinË banimi dhe shËrbimesh 6 kate - qershor 2004


Kategorite e Projekteve