shtypshkronja e fletores zyrtare - nË prill 2007


ndËrtesa e bankËs sË shqipËrisË nË berat - tetor 2006


stacion karburanti - shtator 2006


rikonstruksion i ish aeroportit rinas dhe adaptim nË zyrat qendrore tË t.a.p. - shtator 2006


qendËr biznesi nË shËngjin - korrik 2006


qendËr biznesi - janar 2006


ekspozitË dhe magazinË 3 kate nË vorË - dhjetor 2005


Kategorite e Projekteve