rikonstruksioni i 33 ambulancave dhe qendrave shËndetËsore nË krumË - dhjetor 2015


rikonstruksioni i 41 ambulancave dhe qendrave shËndetËsore nË tropojË - nËntor 2015


rikonstruksioni i 64 ambulancave dhe qendrave shËndetËsore nË kukËs - tetor 2015


rikonstruksion dhe adaptim i qendrËs komunitare pËr persona me aftËsi tË kufizuar - qershor 2015


Kategorite e Projekteve