rikonstruksion kinoteatri “zihni sako” gjirokastËr - shkurt 2015


rikonstruksion pallati i kulturËs gramsh - prill 2015


qendËr sociale pËr gratË e dhunuara - korrik 2009


qender ditore per moshen e trete - shkurt 2008


qender per familjen dhe rinine - shkurt 2008


qender per femijet - shkurt 2008


qender per persona me aftesi te kufizuar - shkurt 2008


qender polifunksionale - shkurt 2008


Kategorite e Projekteve