NEW BUILDING FOR THE 9-YEARS SCHOOL “BATHORE 5” IN KAMZA

The design for the new school of Bathore 5 is part of the World Bank project on the MoES. The school is designed according the contemporary norms and specifications for the school design, approved by the MoES. The school will accomodate 900 students on 24 classes, 4 laboratories, 3 cabinets, multifunctional hall and a lot of recreative areas.

SHKOLLË 9-VJEÇARE “BATHORE 5”, NË KAMËZ

Hyrja kryesore e shkollës do të bëhet në pjesën jugore të oborrit. Vendosja e shkollës së re është bërë e tillë që në pjesën veriore të krijohet një oborr i brendshëm ku do organizohen terrenet e hapura sportive. Shkolla e re është menduar të organizohet në forme u-je ku në pjesën veriore do të pozicionohet palestra. Është lënë dhe një komunikim me një kolonadë të hapur midis palestrës dhe hollit kryesor te shkollës. Sipërfaqja e objektit në katin përdhe është 2230 m2. Sipërfaqja totale e objektit është rreth 5565 m2.

SHKOLLE 9-VJEÇARE NE BAJRAM CURRI

Ky projekt ishte pjesë e një konkursi të zhvilluar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për ndërtimin e disa shkollave të reja në territorin e Shqipërisë, financuar nga Banka Botërore. Projektet e propozuara nga ne u vlerësuan si propozimet më të mira duke fituar çmimin e parë të këtij konkursi. Sipërfaqja e objektit në katin përdhe është 1450 m2. Sipërfaqja totale e objektit është rreth 4350 m2. Objekti organizohet në tre kate, ndërsa blloku i shkallës është lënë në qendër të objektit. Janë respektuar më së miri parametrat e projektimit bashkëkohor përsa i përket sipërfaqeve të klasave dhe laboratorëve si dhe ambjenteve të tjera si administrative, bibliotekës , sallës polifunksionale , palestrës dhe ambjenteve të saj ndihmëse, nyjeve higjeno-sanitare, holleve, shkallëve, etj. Po kështu janë respektuar normat e projektimit sipas standarteve të personave me aftësi të kufizuar, duke përdorur rampat në pjesën e hyrjes, ashensorët e përshtatshëm për këta persona, nyjet sanitare, etj.

NEW BUILDING FOR THE 9-YEARS SCHOOL IN BAJRAM CURRI

The design for the new school of Bajram Curri is part of the World Bank project on the MoES. The school is designed according the contemporary norms and specifications for the school design, approved by the MoES. The school will accomodate 900 students on 24 classes, 4 laboratories, 3 cabinets, multifunctional hall and a lot of recreative areas.

NEW BUILDING FOR THE 9-YEARS SCHOOL IN PASKUQAN

The design for the new school of Paskuqan is part of the World Bank project on the MoES. The school is designed according the contemporary norms and specifications for the school design, approved by the MoES. The school will accomodate 900 students on 24 classes, 4 laboratories, 3 cabinets, multifunctional hall and a lot of recreative areas.

NEW BUILDING FOR THE 9-YEARS SCHOOL “BATHORE 6” IN KAMZA

The design for the new school of Bathore 6 is part of the World Bank project on the MoES. The school is designed according the contemporary norms and specifications for the school design, approved by the MoES. The school will accomodate 900 students on 24 classes, 4 laboratories, 3 cabinets, multifunctional hall and a lot of recreative areas.

SHKOLLË 9-VJEÇARE NË PASKUQAN

Duke marrë parasysh që shkolla e re do të ndërtohet në një kompleks administrativ, është menduar që projekti i shkollës së re të konceptohet si pjesë e këtij kompleksi. Sipërfaqja e objektit në katin përdhe është 2230 m2. Sipërfaqja totale e objektit është rreth 5565 m2.

SHKOLLË 9-VJEÇARE “BATHORE 6”, NË KAMËZ

Shkolla e re është vendosur në mënyre që hyrja kryesore të jetë në orientimin jug-lindor të territorit. Përgjatë perimetrit të territorit është vendosur mur rrethues, pjesërisht me mur e pjesërisht me kangjella. Sipërfaqja e objektit në katin përdhe është 1450 m2. Sipërfaqja totale e objektit është rreth 4350 m2. Objekti organizohet në tre kate, ndërsa blloku i shkallës është lënë në qendër të objektit.

SHKOLLË 9-VJEÇARE NË PESHKOPI

Sipërfaqja e objektit në katin përdhe është 1450 m2. Sipërfaqja totale e objektit është rreth 4350 m2. Objekti organizohet në tre kate, ndërsa blloku i shkallës është lënë në qendër të objektit. Janë respektuar më së miri parametrat e projektimit bashkëkohor përsa i përket siperfaqeve të klasave dhe laboratoreve si dhe ambjenteve të tjera si administrative, bibliotekës , sallës polifunksionale , palestrës dhe ambjenteve të saj ndihmëse, nyjeve higjeno-sanitare, holleve, shkallëve, etj.

NEW BUILDING FOR THE 9-YEARS SCHOOL IN PESHKOPI

The design for the new school of Peshkopi is part of the World Bank project on the MoES. The school is designed according the contemporary norms and specifications for the school design, approved by the MoES. The school will accomodate 900 students on 24 classes, 4 laboratories, 3 cabinets, multifunctional hall and a lot of recreative areas.

CAMPSITES IN BJESHKET E KRUMES

This campsite will be placed in mountainous areas in Bjeshket e Krumes, Has District. The aim of this facility is to accommodate tourists, international tourists specifically being targeted, and providing necessary facilities for their use during their period of stay. The campsite shall have the capacity to accommodate approximately 15-30 double sleeping tents with a separation of two meters between the tent pads. The surface area of the campsite shall vary between 1,500 to 2.000 m2. The elements developed for this campsite will consist of: Covered kitchen, low-cost ecological toilets, area for pack animals such as horses and mules, mountain bikes and vehicles if they are used.

CAMPSITES IN VALBONA VALLEY

This campsite will be placed in mountainous areas in Valbona, Tropoja District. The aim of this facility is to accommodate tourists, international tourists specifically being targeted, and providing necessary facilities for their use during their period of stay. The campsite shall have the capacity to accommodate approximately 15-30 double sleeping tents with a separation of two meters between the tent pads. The surface area of the campsite shall vary between 1,500 to 2.000 m2. The elements developed for this campsite will consist of: Covered kitchen, low-cost ecological toilets, area for pack animals such as horses and mules, mountain bikes and vehicles if they are used.

KAMPING NË BJESHKËT E KRUMËS

Kampingu është pozicionuar në zonat malore në Bjeshkët e Krumës, Rrethi Has. Qëllimi i këtij objekti është për të akomoduar turiste, veçanërisht turistët ndërkombëtarë, dhe sigurimin e shërbimeve të nevojshme për të lehtësuar qendrimin e tyre. Kampingu ka kapacitet për të akomoduar 15-30 çadra dyshe të vendosura dy metra larg njëra-tjetrës. Sipërfaqja e kampingut është 1.500-2.000m². Elementët kryesorë të kampingut janë: Kuzhina e mbuluar, tualete ekologjike me kosto minimale, vend për qendrimin e kafshëve, makinave apo automjeteve nëse do të përdoren.

CAMPSITES IN SHISHTAVEC

This campsite will be placed in mountainous areas in Shishtavec, Kukes District. The aim of this facility is to accommodate tourists, international tourists specifically being targeted, and providing necessary facilities for their use during their period of stay. The campsite shall have the capacity to accommodate approximately 15-30 double sleeping tents with a separation of two meters between the tent pads. The surface area of the campsite shall vary between 1,500 to 2.000 m2. The elements developed for this campsite will consist of: covered kitchen, low-cost ecological toilets, area for pack animals such as horses and mules, mountain bikes and vehicles if they are used.

KAMPING NË LUGINËN E VALBONËS

Kampingu është pozicionuar në zonat malore në Valbonë Rrethi Tropojë. Qëllimi i këtij objekti është për të akomoduar turiste, veçanërisht turistët ndërkombëtarë, dhe sigurimin e shërbimeve të nevojshme për të lehtësuar qendrimin e tyre. Kampingu ka kapacitet për të akomoduar 15-30 çadra dyshe të vendosura dy metra larg njëra-tjetrës. Sipërfaqja e kampingut është 1.500-2.000m². Elementët kryesorë të kampingut janë: Kuzhina e mbuluar, tualete ekologjike me kosto minimale, vend për qendrimin e kafshëve, makinave apo automjeteve nëse do të përdoren.

KRUMA TOURISM INFORMATION POINT (TIP) AND ARTISAN OUTLET

This new facility building is located in the center of Kruma to attract tourists and incorporates an artisan development and outlet shop as well as a tourist information point. The building architecture suit with its functionality and area tradition. The layout is composed in a way to provide an entrance hall that can be used for exposing and selling handicrafts as well as providing tourist information.

KAMPING NË SHISHTAVEC

Kampingu është pozicionuar në zonat malore në Shishtavec Rrethi Kukës. Qëllimi i këtij objekti është për të akomoduar turiste, veçanërisht turistët ndërkombëtarë, dhe sigurimin e shërbimeve të nevojshme për të lehtësuar qendrimin e tyre. Kampingu ka kapacitet për të akomoduar 15-30 çadra dyshe të vendosura dy metra larg njëra-tjetrës. Sipërfaqja e kampingut është 1.500-2.000m². Elementët kryesorë të kampingut janë: Kuzhina e mbuluar, tualete ekologjike me kosto minimale, vend për qendrimin e kafshëve, makinave apo automjeteve nëse do të përdoren.

REGIONAL TOURIST INFORMATION CENTER (TIP) – KUKES

A regional tourist center (TIC) and Destination Management Organization (DMO) office will be located along the new Durres – Kukes – Kosovo Highway, adjacent to Kukes town. The intention of the project is to construct a two-floor building with a footprint of 75m². The ground floor TIC welcome the tourists providing all necessary tourist information on regional attraction,services and activities. The second floor contain the DMO staff who work toward implementing the Kukes Region Tourism Strategy and Action Plan providing services to the private, public and the relevant NGO sectors involved in the development and marketing of the region`s tourism sector. The outside architecture and building materials has been chosen to be attractive and reflect the nature of the area and climatic conditions

QENDËR INFORMACIONI TURISTIK DHE DYQAN ARTIZANAL NË KRUMË

Kjo ndërtesë e re shumëfunksionale është pozicionuar në qendër të qytetit të Krumës dhe përfshin një atelier punimesh zejtarie, dyqan suveniresh si dhe një qendër informacioni turistik. Trajtimi i fasadës së objektit nga ana arkitektonike është konform arkitekturës së zonës. Hyrja e ndërtesës është organizuar në formë holli ku pozicionohen pika e informacinit turistik, një kënd për ekspozimin dhe shitjen e punimeve të zejtarisë si dhe një kënd për pritjen e qytetarëve.

MARGEGAJ TOURIST INFORMATION POINT

“Valbona culture and tourism center” This facility contain guest accomodation rooms, atourist information point, a shop selling supplies and souvenirs, a traditional kichen, a traditional guest room, a conference /culture events room, a room to produce handicrafts onsite, a café, an internet room anda museum.

QENDRA RAJONALE T.I.P NË KUKËS

Një qendër turistike rajonale (TIC) dhe një zyrë e menaxhimit dhe organizimit (DMO) do të ndërtohet në superstradën Durrës – Kukës – Kosovë. Qëllimi i projektit është një ndërtesë 2 katëshe me sipërfaqe kati prej 75m². Kati përdhe TIC pret turistët duke i vënë në dispozicion të gjithë informacionin turistik të nevojshëm mbi atraksionet e zonës, shërbimet dhe aktivitet. Në katin e dytë organizohen zyrat e DMO që merren me zhvillimin e strategjisë së turizmit të zonës së Kukësit dhe sektorin e marketingut dhe të turizmit të zonës. Arkitektura dhe materialet janë zgjedhur që të jenë atraktive dhe të reflektojnë natyrën përreth dhe kushtet klimaterike të zonës.

QENDËR E INFORMACIONIT TURISTIK NË MARGEGAJ

“Kultura e Valbonës dhe Qendra turistike” Ky shërbim përmban dhoma fjetje, qendër informacioni turistik, një dyqan suveniresh, një kuzhinë tradicionale, një dhomë tradicionale për miqtë, një sallë konferencash dhe evenimente kulturore, një dhomë për punime zejtarie, një kafene, një dhomë interneti dhe muzeum.

BAJRAM CURRI TOWN MUSEUM

The intention of this project is to transform the building into a multifuncional building. Bajram Curri town museum, which portraed an ethnographic representing all the Kukes region. It has an optimal funcional condition where it contains several public facilities such as an exhibition place, conference room, artisan outlet, tourism information point, library or any other facilities that can accommodate required community facilities or services.

MUZEU BAJRAM CURRI

Qëllimi i projektit është transformimi i objektit në një qendër multifunksionale. Bajram Curri është një qytet muze, i cili portretizon një paraqitje etnografike të gjithë Qarkut Kukës. Muzeu është në gjendje optimale funksionale dhe përmban disa shërbime publike të tilla si: vend ekspozimi, sallë konferencash, dyqane artizanale, qendër informacioni turistik, bibliotekë apo çfarëdo ambientesh të tjera që krijojnë lehtësi shërbimesh për komunitetin.

KUKES TOWN MUSEUM

Kukes town is a new museum developed in two floors and located in the south east portion of the main town square behind the existing Kosovo War Memorial within the fenced area of the Memorial. The museum of the town of Kukes has an ethnografic theme including a Traditional Textile theme refleced both in the inside as well as the outside architectural desing. An artisan outlet shop employed to expose the Kukes area art craft tradition is included in the museum building allowing for crafts persons to both develop and sell their craft on site.

MUZE NË KUKËS

Në qytetin e Kukësit është projektuar një muze i ri i zhvilluar në dy kate dhe i pozicionuar në pjesën jug-lindore të sheshit kryesor të qytetit prapa Memorialit të Luftës së Kosovës që ndodhet në këtë shesh. Muzeumi i qytetit të Kukësit ka një karakter etnografik ku përfshihen punime tekstile dhe artizanale të zonës. Duke qënë në sfond të Memorialit, i cili është veshur me gurë të latuar, u pa e arsyeshme që Muzeumi të vishet me mermer të bardhë në mënyrë që këto dy objekte të rëndësishme kaq pranë njëra – tjetrës të reflektojnë dhe të vlerësojnë njëra-tjetrën.

PIANO BAR IN TIRANA

Piano Bar is located on “Asim Zeneli” Street in Tirana. Piano bar has an area about 300 m2. As it is shown from the images, there are presented several options to select the final version by the investor. In the final version dominate the curved organic forms. All columns are worn with gypsum cardboard to give the ellipse shape. Along their height is designed a strip of light with cold light. Central column is surrounded by a 15 cm stair in ellipse shape covered with wood flooring.These stairs are placed in two extremities of the area, one serves as a podium to the piano and the other as the innermost corner furnished with couches. Even in the ceiling are designed the curved forms illuminated with RGB LED.

TOURISTIC VILLAGE IN POGRADEC

This tourist village is located in the village Piskupat, in Pogradec. The area is located on a hill site oriented by Pogradec Lake. The panorama offered by the area is wonderful. The area has a surface of 140,000 m2. It was requested by the investor a tourist village with different houses. The study is proposed to build 95 houses with different surfaces in plan and various groups against each other. The first type is a house with an area of 100 m2 surface. These villas are grouped two by two with a private pool for each grouping. 32 is the total number of these villas placed in this area. The second type is a house with an area of 50 m2 surface. These villas are arranged in groups of three, four and five villas with a private pool for each grouping. Also in this study is proposed the construction of a hotel, bar and restaurant with a spa center. This village that is closer to the road has also a pool for customers of the hotel. Total area of the hotel is 1650 m2. In this study a significant place occupy the fields of golf and tennis. The architectural style used in the facades is mostly the traditional style.

FSHAT TURISTIK NË POGRADEC

Ky fshat turistik ndodhet në fshatin Piskupat në Komunën Hudenisht të Pogradecit. Zona ndodhet në një faqe kodre e orientuar nga Liqeni i Pogradecit. Panorama që të ofron kjo zonë është e mrekullueshme. Zona që është marrë në studim ka një sipërfaqe prej 140000 m2. Është kërkuar nga investitori një kopmleks turistik me shtëpi banimi njëkatëshe me sipërfaqe të ndryshme. Në studim është propozuar të ndërtohen 95 shtëpi me sipërfaqe të ndryshme në plan dhe grupime të ndryshme përkundrejt njëra tjetrës. Tipi i parë është vila njëfamiljare me sipërfaqe 100 m2. Këto vila janë grupuar dy e nga dy me nga një pishinë private për secilin grupim. Janë gjithsej 32 vila me këtë sipërfaqe. Tipi i dytë është vila njëfamiljare me sipërfaqe 50 m2. Këto vila janë organizuar në grupe me tre, katër dhe pesë vila me nga një pishinë private për secilin grupim. Gjithashtu është propozuar dhe ndërtimi i një hoteli bari dhe restoranti së bashku me një qendër SPA në pjesën e fshatit që ndodhet më pranë rrugës si dhe një pishine që do i shërbejë klientëve të hotelit. Sipërfaqja totale e hotelit është 1650 m2. Në këtë fshat një vend të konsiderueshëm zënë dhe fushat e golfit dhe të tenisit. Përsa i përket stilit arkitektonik është përdorur arkitektura tradicionale pasi ishte dhe një nga kërkesat e detyrës së projektimit.