INTERIOR DESIGN AND SUPERVISION OF THE APARTMENT

This modern interior design has clean, straight lines and an uncluttered look. It’s the opposite of traditional interior design with its ornate, antique furniture and detailed embellishments. This is simply a concept of using streamlined forms, clean geometry, unadorned finishes and a simple or neutral color palette. This style is influenced by the timeless elegance of Japanese interiors, which has evolved into a contemporary Zen that exudes grace.

INTERIOR DESIGN AND SUPERVISION OF THE APARTMENT

This apartment is located in Tirana and belongs to a young couple. The total area of the apartment is 70 square meters and is organized in a living room and kitchen, master bedroom, studio and a bathroom. Rooms are quite airy and spacious thanks to the color theme and the careful furniture placing. The main room is open to the kitchen. The colors of the furniture are white and cappuccino color in order to create visual space for the room.

ARREDIM APARTAMENTI NË TIRANË

Ky dizajn modern ka linja të pastra, të drejta dhe një pamje qetësie. Kjo është e kundërta e dizajnit të brendshëm tradicional me zbukurimet e tij, mobilje antike, dhe detaje të hollësishme. Ky është thjesht një koncept i përdorur me forma të strukturuara, gjeometri të pastër, dhe një gamë të thjeshtë apo neutrale ngjyrash. Ky stil është i ndikuar nga eleganca e përjetshme japoneze, e cila ka evoluar në një Zen bashkëkohor dhe të hijshëm.

ARREDIM APARTAMENTI NË TIRANË

Ky apartament ndodhet në Tiranë dhe i takon një çifti të ri. Sipërfaqja e përgjithshme e banesës është 70 metra katror dhe është organizuar në një dhomë ndejtje dhe kuzhinë, dhomë gjumi martesore, studio dhe një banjo. Ngjyrat e mobiljeve janë të bardhë dhe ngjyrë kapuçino në mënyrë që të krijojnë hapësirë vizuale në dhomë.

INTERIOR DESIGN AND SUPERVISION OF THE APARTMENT

This big apartment is located in center of Tirana. The total area of the apartment is 170 square meters and is organized in a living room , kitchen, master bedroom, guest room, studio and two bathrooms. This apartment has a contemporary style composed by clean lines, smooth and polished surfaces, and few intricate details. It is comfortable and spacious, without clutter. It is focused on neutral colors, such as creams, whites, browns, blacks and taupe.

INTERIOR DESIGN AND SUPERVISION OF THE APARTMENT

This apartment has an area of 110 m2 and is located in the center of Tirana. The apartment is organized in a living room with dining and cooking annex, two bedrooms and two bathrooms. The apartment is very functional, spacious and with a lot of light. The apartment has a minimal style with light and neutral colors. Format used in the furniture is simple and a minimal style, maximizing space.

ARREDIM APARTAMENTI NË QENDËR TË TIRANËS

Ky apartament i madh është vendosur në qendër të Tiranës.Sipërfaqja e përgjithshme e banesës është 170 metra katrorë dhe është i organizuar në një dhomë ndejtje, kuzhinë, dhomë gjumi martesore, dhomë miqsh, studio dhe dy banjo. Ky apartament ka një stil bashkëkohor përbërë nga linja të pastra, sipërfaqet e qeta dhe të lëmuara, si dhe disa detaje me te ndërlikuara. Ai është i rehatshëm dhe me hapësira të bollshme. Apartamenti është trajtuar me ngjyra neutrale, të tilla si krem, të bardhë, kafe dhe të përhimë.

ARREDIM APARTAMENTI NË TIRANË

Ky apartament ka një sipërfaqe prej 110 m2 dhe ndodhet në qendër të qytetit të Tiranës. Apartamenti është organizuar në një dhomë ndejtje me aneks gatimi dhe ngrënie, dy dhoma gjumi dhe dy banjo. Apartamenti është mjaft funksional, ka hapsira të bollshme dhe të ndriçuara mirë. Apartamenti ka një stil minimal me ngjyra të çelura dhe neutrale. Format e përdoruara në mobilim janë të thjeshta dhe të një stili minimal, duke shfrytëzuar në maksimum hapsirën.